11-12 gruppen

Gruppen för barn födda 11/12 startade hösten 2019. Gruppen leds bla av juniorer i klubben, med stöd av föräldrar.

Gruppen slås ihop med 11/12-20 gruppen vt-24.

Kontakt: rebecka.soderlund@hotmail.com