05-06 gruppen

Träningsgrupp som hette 05/06 avslutades under ht-23. De ingår numera i Teknikgruppen. Kontakt; mpat102@gmail.com